Stručno osposobljavanje Montessori djelatnika za djecu od 0-3 godine

u Zagrebu

Poštovani!

Javnosti je poznato da je na poziv i u organizaciji HMD-a, u Zagrebu, 16. studenoga 2013. godine, Opera Nazionale Montessori – Rim, predstavila model stručnog osposobljavanja montessori djelatnika za odgoj djece od 0-3 godine. Na naš poziv o tom dogaðaju odazvalo se 40-etak montessorijanaca iz cijele Hrvatske, a svoju angažiranu potrebu i želju za tom edukacijom izrazilo 30-ak zainteresiranih.

To je HMD-u bio znak da ozbiljno i odgovorno pristupi pripremi svih relevantnih detalja potrebnih za organizaciju i odvijanje same edukacije. Po završetku toga posla možemo objaviti slijedeće: POGLEDAJTE OVDJE!