Stručni skup “Filozofija pokreta iz perspektive Montessori pedagogije” (16. 1., 13. 3. i 24. 4. 2024.)