Stručni skup “Filozofija pokreta iz perspektive Montessori pedagogije” (16. 1. 2024.)