ODGOJNA PODRUČJA

Senzomotorika

RAZVIJANJE I OPLEMENJIVANJE OSJETILA  

Zašto su nam osjetila važna?  Aristotel kaže :  Ništa nije u razumu što predhodno nije bilo u osjetilima. Marija Montessori kaže : Osjetila su temelji. Što ne mogu spoznati to za mene ne postoji. Nadalje, ona tvrdi da dijete prolazi kroz senzibilne faze posebno ističući  ljubav prema okolini s  naglaskom na obrazovanje  i oplemenjivanje osjetila .

Taj   proces traje  dugo,  a počinje rođenjem djeteta i traje  sve do pete godine života. Ova senzibilna faza je vrlo važna u razvoju inteligencije što je ujedno i ciljobrazovanja i oplemenjivanja osjetila. Zahvaljujući njoj dijete s lakoćom upoznaje svijet koji ga okružuje. Stoga je važno dati mu konkretne pribore u ruke kako bi putem svoje  inteligencije,  pokretom ruke i osjetila   postiglo  materijaliziranu apstrakciju. To su konkretni predmeti koji u sebi sadrže apstraktne pojmove,  na primjer: visoko, nisko, debelo, tanko, uglato, okruglo, hrapavo. Dijete  tako izoštrava i profinjuje svoja osjetila kao što su vid, sluh, okus, miris itd. a sve informacije sprema u svoj um putem mišićnog pamćenja –  kooperacija predmeta i ruku. Kod dodirivanja nekog predmeta registriraju se svi površinski utisci.

Ako se predmet opipava sa svih strana , tada se uključuje i mišićna memorija. Izvršeni pokreti odnosno kretanje u dodiru  s predmetom bit će spremljeni u memoriju. U tom slučaju prenosi se ne samo utisak o izvršenom pokretu, nego i  svijest o jednom vanjskom predmetu. To zovemo stereognozijsko osjetilo.  Stereognozijsko osjetilo pri tome sprema utiske  – ocjene veličine i oblika predmeta opipom. Ta memorija može sadržavati i vizualni dojam, kroz koji se predmet mogao točnije sagledati i razumjeti,  na primjer u radu s tajanstvenom vrećicom .  Taktilna, osjetila i mišićna memorija su povezani s osjetilom vida. Primjeri geometrijskog i biologijskog ormarića, geometrijska tijela,….U svrhu profinjenja i izoštravanja osjetila u pravom trenutku Maria Montessori daje  jedno važno i veliko područje pribora s kojim dijete treba raditi, a to je područje senzomotorike. Materijali se sastoje iz sistema predmeta koji su izrađeni prema određenim fizičkim osobinama: dimenzija, boja, oblik, itd. Također rad s priborima utječe na  razvijanje preciznog hvata, okulomotorne koordinacije, shvaćanje apstraktnih pojmova uz pomoć konkretnog pod sloganom od uhvatiti do shvatiti.   

Sa svim   priborima  dijete se intuitivno priprema za pristup svakodnevnom životu, strukturama materijalnog svijeta kao što su atomi i molekule, te apstrahiranje realnog svijeta , npr. računanje volumena,  površine, binomijske i trinomijske formule , itd. Karakteristike pribora sufizikalne osobine, postepenost ,izdvajanje samo jedne  bitne osobine, kontrola pogreške, estetika, … Također  Marija Montessori naglašava da su materijali za razvoj i oplemenjivanje osjetila ključ za spoznaju svijeta.  Možemo se pitati: Kojom  podrškom  dijete dobiva informacije u ovom području ?  Odgovor je  kroz lekciju u tri stupnja.  

  1. stupanj – imenovati predmet ili njegovo svojstvo
  2. stupanj – ponovno prepoznavanje imena i predmeta / utvrđivanje naziva
  3. stupanj  –  aktivno razumjevanje riječi – provjera  kroz pitanje