ODGOJNA PODRUČJA

Jezik

Što je jezik? Jezik je veza među ljudima. Jezik je stvaralaštvo  ljudske superinteligencije pomoću koje izražavamo misli, osjećaje i želje.

Maria Montessori kaže : Jezik je tajna  u koju je  nemoguće proniknuti. Ljudi se moraju razumijeti, a da bi to činili služe se  jezikom , najapstraktnijim sredstvom koje im stoji na raspolaganju.  

Od samog rođenja  dijete  upija  govor i jezik  iz svoje okoline. Ono je osjetljivo na svaku jezičnu ponudu. M. Montessori govori o duhovnoj gladi, a kad je riječ o jeziku mi možemo reći da je on  djetetu  duhovna hrana.  Prema Mariji Montessori dijete samo stvara  jezik što  ona objašnjava jednom instinktivnom sklonošću koja je urođena,  jer na primjer iz jezične nebule dijete dobiva odgovarajuće poticaje i uputstva kako usvojiti svoj materinji jezik. Dijete raspolaže jezičnim potencijalom kojeg  stvara koristeći se jezikom iz  svoje okoline.  Postoji  period u djetetovu životu kada je ono najspremnije za usvajanje jezika. Razdoblje posebne osjetljivosti za jezik je u dobi od 2.  do 6. godine. Prema Mariji Montessori  jezik  nije produkt svjesnih napora nego  jezik se rađa   u tajanstvenoj dubini nesvjesnog iz kojeg izvire kao trajno dostignuće. Marija Montessori je promatrajući kako dijete savladava jezik osmislila posebne pribore koji će zadovoljiti njegove  potrebe.  Tako  razlikujemo:govor, pisanje i čitanje.  Mnoge indirektne mogućnosti se pružaju djetetu za obogaćivanje jezičnog blaga, to se radi u vrtiću  prilagođeno njegovoj dobi. To su svakodnevne rutine, kroz razgovor, imenovanje predmeta, recitacije, pjesme,….a zatim kroz ostala  područja u Montessori pripremljenoj okolini kao što su: vježbe svakodnevnog života, senzomotorika, matematika i kozmički odgoj.  Direktna pomoć govoru i jeziku se pruža djetetu već  od samog dolaska u vrtić,  što ona naziva  područje govora i jezika.   Dijete se direktno uvodi u govor  kroz univerzalne  nomenklature koje obuhvaćaju sve u odnosu na čovjeka,  biljke  i životinje.  Pisanje je također vještina koja predhodi čitanju, jer kod pisanja prevladava psihomotorički mehanizam. To je pisanje pomoću slova od brusnog papira, pokretne abecede i slično. Čitanje je  intelektualni rad.   M. Montessori također naglašava: Čitanje je tumačenje jedne ideje na osnovu grafičkih znakova, a  u  svrhu stjecanja vještine čitanja  primjenjuju se  razni  mali predmeti, kao na primjer  knjižica nomenklatura, slika – riječ, slika –  rečenica,  te razne vrste riječi.