Pravila i uvjeti korištenja / GDPR

Uvjeti korištenja stranica Hrvatskog Montessori Društva.

Dobrodošli na WEB stranice Hrvatskog Montessori Društva .

Pregledavanjem ovih WEB stranica Hrvatskog Montessori Društva (dalje u tekstu: Stranice), izričito prihvaćate slijedeće pravne uvjete i pravila korištenja ovih Stranica:

Korištenje sadržaja i funkcionalnosti Stranica podložni su utvrđenjima u ovim Uvjetima korištenja Stranica , a odgovarajuće se primjenjuju i važeći propisi Republike Hrvatske.

Ove Stranice su priređene uza svu pažnju i pripremane su u dobroj vjeri isključivo s ciljem pružanja informacija o Hrvatskom Montessori Društvu. Hrvatsko Montessori Društvo ne jamči potpunost odnosno pravodobnost informacija sadržanih na ovim Stranicama, kao ni na drugim web stranicama, uključujući web stranice trećih osoba na koje ove Stranice upućuju (dalje u tekstu: Linkovi). 

Hrvatsko Montessori Društvo pridržava diskrecijsko pravo da prema vlastitom sudu i bez daljnjih obavijesti promijeni, nadopuni, povuče ili na bilo koji drugi način izmijeni ove Stranice, odnosno da provodi, ograniči ili izmijeni uvjete pristupa ovim Stranicama.

Svi korisnici koji pristupaju ovim Stranicama koriste sadržaj istih na vlastitu odgovornost. Hrvatsko Montessori Društvo neće biti odgovorno ni za kakve izravne, neizravne, slučajne, posljedične, ili bilo koje druge štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih Stranica ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u sadržaju istih.

Ove Stranice sadrže informacije treće strane i veze do drugih web stranica trećih nad kojima Hrvatsko Montessori Društvo nema nadzor. Hrvatsko Montessori Društvo nije odgovorno niti za točnost niti za bilo koji drugi vid takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije.

Sav sadržaj ovih Stranica zaštićen je autorskim i srodnim pravima, odnosno drugim pravima na području intelektualnog vlasništva, a sukladno relevantnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Sadržaj odnosno dijelovi sadržaja ovih Stranica ne smiju se reproducirati, distribuirati djelomično ili u cjelini ili na drugi način koristiti u komercijalne svrhe odnosno na način koji posredno ili neposredno može prouzročiti štetu Hrvatskom Montessori Društvu ili trećima.

Sadržaj odnosno dijelovi sadržaja ovih Stranica mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika i u nekomercijalne svrhe, uz poštivanje svih autorskih i srodnih prava, vlasničkih prava i svih drugih prava u području intelektualnog vlasništva i svakog navedenog ograničenja prava, dok je svako korištenje Stranica odnosno sadržaja u komercijalne ili druge potrebe dopušteno isključivo uz izričitu suglasnost/odobrenje Hrvatskog Montessori Društva.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih Stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja Hrvatskog Montessori Društva i drugih vlasnika autorskih i srodnih prava. Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.

Korisnik ovih Stranica prihvaća Uvjete korištenja Stranica i sve potencijalne rizike koji mogu nastati njihovim korištenjem, te je suglasan da će sadržaj ovih Stranica koristiti isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Nadalje, Hrvatsko Montessori Društvo nije niti u kojem slučaju odgovorno za aktivnosti korisnika koje u sebi uključuju zlouporabu sadržaja ovih Stranica, odnosno nije odgovorno za bilo kakvu štetu koja eventualno može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi u vezi s uporabom ili zlouporabom pri korištenju sadržaja ovih Stranica.

Hrvatsko Montessori Društvo se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih Stranica, a može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa i drugi podaci samo ako iste korisnik Stranica iste dobrovoljno dostavi Hrvatskom Montessori Društvu.

Hrvatsko Montessori Društvo zadržava pravo izmjene sadržaja ovih Stranica u bilo kojem trenutku i na bilo koji način, te ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu zbog promjena. Isto tako Hrvatsko Montessori Društvo zadržava pravo promjene ovih Uvjeta korištenja bez prethodne najave ili posebne obavijesti.