Impressum

Glavna urednica: 

Nataša Tkalec

Rubrike uređuju:

 • O nama: M. s. H. Hoblaj
 • Maria Montessori: E. Rakidžija
 • Odgojna područja Montessori programa: N. Tkalec
 • Montessori pedagogija u Hrvatskoj: P. Krolo Henč
 • Stručne aktivnosti HMD-a: M. s. H.Hoblaj
 • Literatura: N.Tkalec
 • Montessori vrtići u Hrvatskoj: N. Tkalec
 • Montessori škola u Hrvatskoj: N. Tkalec
 • Montessori u svijetu: N. Tkalec
 • Montessori edukacija: N.Tkalec
 • Proizvođači i prodavači pribora: N.Tkalec