Stručne aktivnosti HMD-a

2016. god.

 • Suorganizator Međunarodne konferencije povodom obilježavanja dvadeset i pet godina Montessori pedagogije u HR na temu:
  Interdisciplinarni pristup razvoju osjetila i emocija u ranom djetinjstvu
  Organizator: dipl. defektolog i pedagog Ligija Krolo, Montessori dječja kuća, Split, AZOO, udruga Montessori pedagogije – Split, Hrvatsko psihološko društvo
  Predavači : Stručnjaci različitih profila (Hrvatska, Njemačka, Švicarska, Austrija… )2015. god.

 • Organizator (HMD i AZOO) stručnog skupa na temu:
  Promatranje djeteta u funkciji razumijevanja i pružanja primjerene podrške u pedagogiji Marije Montessori
  Predavanje: prof. Ulla Schmidt, Opera Nazionale Montessori, Rim
  Radionice: Karakteristike promatranja, prof. Ulla Schmidt
 • Suorganizator na promociji knjige sa stručno razvojnim centrom DV „Vrbik“:
  Poticanje djece prema odgojnoj metodi Marije Montessori , Golden marketing – tehnička knjiga , Autor: Claudia Schäfer
 • Predavanje na temu: Odgoj za mir prema Mariji Montessori, prof. Ulla Schmidt i Gabriela Molscan, Opera Nazionale Montessori , Rim2014 – 2015. god.

 • Suradnja sa stručno razvojnm centrom DV „Vrbik“ i Operom Nazionale Montessori iz Rima pri provođenju edukacije na temu:
  Stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika iz područja Montessori pedagogije za rad s djecom od 0 do 3 god.
  Predavači: prof. Ulla Schmidt i Gabriella Molcsan, Opera Nazionale Montessori, Rim2013.god.

 • Organizator (HMD i AZOO) stručnog skupa na temu:
  Djeca koja nam postavljaju posebne zahtjeve u vrtiću i školi: od promatranja i razumijevanja do pedagoškog djelovanja,
  Predavač : prof. dr. sc. Slavica Bašić
  Radionice:
  1. Odrastanje djeteta u vremenu i okolini koje ga određuje, Andrea Grzela, Ivana Pedisić, Martina Skoko, odgojiteljice DV „ Jarun“
  2. Normalizacija u pripremljenoj okolini, Nataša Tkalec , odgojiteljica DV „ Sopot“
 • Organizator stručnog skupa na temu :
  Stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika iz područja Montessori pedagogije za rad s djecom od 0 – 3 god. života
  Predavač : prof. Ulla Schmidt, Opera Nazionale Montessori, Rim
  Radionica : Prikaz rada s Montessori priborom s djecom u dobi od 0-3 god., prof. Ulla Schmidt2011. – 2013. god.

 • HMD je uspostavilo suradnju s udruženjem Opera Nazionale Montessori, Rim
  Predsjedništvo HMD, Zagreb i Split2012. god.

 • Suorganizator stručnog skupa povodom 15. Obljetnice DV “Sunčev sjaj Nazaret“, Đakovo na temu:
  Maria Montessori – suvremena pedagogija; Duhovnost djeteta jasličke dobi u svjetlu Montessori pedagogije
  Predavač : dipl. ped. Maria Alessandra Bonetti ,Italija
 • Suorganizator drugog međunarodnog Montessori kongresa u DV „ Srčeko“ na temu :
  Pomozi mi da učinim sam, poticanje kreativnosti djece i odgojitelja u Montessori pedagogiji, Zagreb
  Predavači: stručnjaci različitih profila (Hrvatska, SAD,…)
 • Organizator ( HMD i AZOO) na promociji knjige – znanstvene monografije: Pedagogija Marije Montessori , poticaj za razvoj pedagoškog pluralizma
  Urednici: dipl. defektolog i pedagog Ligija Krolo, prof. Hicela Ivon, prof. Branimir Mendeš
 • Poziv za rad s djecom predškolske dobi prema Mariji Montessori
  Predavač : dipl. ped. Marija s. Hijacinta Hoblaj
 • Organizator (HMD i AZOO) stručnog skupa na temu :
  Sičnosti i razlike između pedagogije Fridricha Froebela i Marie Montessori
  Predavanje i radionice: dip. ped. Heinrike Schauwecker –Zimmer, Froebelsystems Hechendorf , Njemačka:
  Radionice:
  – Didaktički pribor 1. dio : Njega igre s Fröbelovim darovima – odnos prema Montesori priboru
  – Didaktički pribor 2. dio : Njega igre s Fröbelovim darovima – odnos prema Montesori pribor – H. Schauwecker-Zimmer i Pavica Krolo Henč, Montessori odgojiteljica, DV Vrbik
  – Orijentacijski kalendar, Karmen Jurić, prof. defektolog, DV Vrbik
  – Mandala, Nataša Tkalec, Montessori odgojiteljica, DV Sopot2011. god.

 • Suorganizator prve međunarodne znanstvene konferencije u Splitu na temu:
  Pedagogija Marije Montessori , poticaj za razvoj pedagoškog pluralizma
  Organizator: prof. defektolog i pedagog Ligija Krolo , Montessori dječja kuća , Split, AZOO , udruga Montessori pedagogije Split, Hrvatsko psihološko društvo
  Predavači : Stručnjaci različitih profila – Hrvatska, Njemačka, Makedonija…
 • Organizator stručnog skupa na temu: Temeljni motivi i aktualnosti Montessori pedagogije ; Spretnost ruke , slobodan izbor ( rad) i učenje s razumjevanjem
  Predavač : prof. dr. Slavica Bašić
 • Organizator stručnog usavršavanja na temu: Mogućnosti primjene Montessori peagogije u radu s djecom s ADHD – om
  Predavači : prof.Ivana Petanjek, i prof. Danijela Oremović Grbić2010. god.

 • Uspostavljena suradnja HMD i AZOO
 • Suorganizator obilježavanja 15. obljetnice Montessori programa u DV „Vrbik“ Zagreb
 • Organizator (HMD I AZOO) stručnog usavršavanja na temu: Rani dječji razvoj i neurorazvojni poremećaj i dječje dobi :
  Komunikacijski jezik i govor
  , predavač: mr. sc. Blaženka Brozović
  Uključivanje djece s komunikacijskim poremećajima u predškolske ustanove,
  predavač: mr. sc. Vesna Tokić, prof. defektolog – logoped
  Skriveni napori djetinjstva i odgovornost odraslih, predavač : dipl. pedagog Marija s. Hijacinta Hoblaj2009. god.

 • Organizator stručnog skupa na teme :
  Oštećenje mozga i rani komunikacijski razvoj ; pristupi i strategije uključivanja djece s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama u predškolskim ustanovama
  Predavač: mr.sc. Blaženka Brozović
  Pristupi i strategije uključivanja djece s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju
  Predavač: mr.sc. Vesna Tokić, prof. defektolog – logoped
 • Suorganizator stručnog skupa povodom 10-te obljetnice rada na temu: Aktualnosti Montessori pedagogije – uključivanje djece s TUR, Put do unutarnje tišine i odgoj za mir
  Organizator: DV „ Zlatni cekin“, Slavonski Brod i HMD
  Radionice: Maja Baričević, s. Ivana Topić, Pavica Krolo Henč i Suzica Peček2004. god.

 • Organizator stručnog skupa na temu :
  Koncept Froebelove pedgogije, kao osnivača prvog dječjeg vrtića
  Predavanje i radionica : dipl. ped. Heinrike Schauwecker – Zimmer, Froebelsystems Hechendorf, Njemačka
  Radionice: Froebelovi darovi, Heinrike Schauwecker – Zimmer i Pavica Krolo Henč, DV „ Vrbik“2002. – 2004. god.

 • Organizator stručnog usavršavanja djelatnika: Odgojno obrazovni proces prema načelima Montessori pedgogije u dječjim vrtićima
  Predavači: stručnjaci različitih profila, Zagreb, Hrvatska2002. god.

 • Donacija u Montessori priborima i skromnim financijama ,
  posjeta supervizora HMD-u iz Kinderzentruma, München , Njemačka
  Prof. Dr. Theodor Hellbrugge
 • Organizator stručnog skupa na temu: Matematika i Kozmički odgoj
  Predavač: dipl. ped. Joachim Dattke , Kinderzentrum , München , Njemačka