Stručni skup “Poticanje pismenosti u ranoj i predškolskoj dobi s posebnim osvrtom na Montessori pedagogiju”