ODGOJNA PODRUČJA

Kozmički odgoj

U pedagoškom stručnom jeziku Kozmički odgoj se susreće samo u pedagogiji Marije Montessori i on  je biser Montessori metode.

Ono što je najviše doprinijelo kozmičkom odgoju je njezin boravak u Indiji, što je vidljivo iz njezine biografije. Možemo reći da je to antropološki pristup shvaćanju svijeta. Cilj kozmičkog odgoja je djetetu pokazati put kojim će ono s veseljem i znatiželjom savladavati sve tajne svijeta. Djeci treba omogućiti da naslute da sve u ovom svijetu podliježe prirodnim zakonima, koji su isprepleteni u različitim znanstvenim područjima. Kozmos znači red, harmonija i ljepota, a ekološki i humanitarni zadatak čovjeka je  da sačuva svijet oko sebe i gradi put prema miru.  Maria  Montessori kaže da su svi  predmeti  i živa bića djelovi univerzuma  koji čine jednu cjelinu, te da  sve podliježe  univarzalnom kozmičkom planu.  Sve što se događa ima svoj smisao, ništa nije slučajno.  Djetetu treba pomoći kako bi spoznalo tu činjenicu kao i bogatstvo detalja u njihovoj raznolikosti. Tako i najmanji detalji postaju interesantni kao dijelovi  univerzalne cjeline. Dijete željno znanja Montessori zove Novo dijete, intelektualni istraživač  u skladu sa svojim razvojem. Ono želi sve saznati o svijetu koji ga  okružuje. To novo biće posjeduje maštu i traži znanstvena objašnjenja. Kako zadovoljiti intelektualne potrebe djece u najranijoj dobi?  Maria Montessori predlaže da ih se  zadovolji  tako što će im se  u početku dati cijeli svemir, tj cijeli svijet. Ona  kreira područje kozmički odgoj, koji se može karakterizirati kroz  više  pedagoško-didaktičkih dimenzija, a jedna od njih je:  Spoznaja svemira kao cjeline.                                                                                                                                            Ako se djetetu prikaže kozmos  na pravi način tada će to  kod njega izazvati  interes.  Bit će to divljenje i čuđenje, jedan  uzvišeni i ispunjujući doživljaj. Od pet poznatih priča o kozmičkom odgoju  najpoznatija je o ona o postanku svijeta. Originalni naziv u prijevodu je : Kako je Bog stvorio svijet bez ruku . Prikaz rada  se mora također oslanjati na dječju maštu, jer samo kroz njihovu maštu moguće je dati sliku stvarnosti. Imaginacija  je važna sposobnost u djetetovom razvoju. Budući da djeci ne možemo pružiti cjelinu,  ono ju mora  u svojoj mašti konstruirati. Dakle, kozmički odgoj mora prvenstveno raditi na poticanju mašte i sposobnosti apstrahiranja. Također, postavljaju se pitanja: Tko sam ja ?  Što sam jaKoja je  moja  kozmička zadaća? Premda su to općenito fundamentalna filozofska pitanja, ona se pojavljuju već i kod djece predškolske dobi, a kozmički odgoj nam daje naslutiti odgovor.