Montessori pedagogija u Hrvatskoj

„Pomozi mi da to učinim sam.“

M. Montessori


Odgojno obrazovna znanost zadnjih 200 godina je pod utjecajem mnogobrojnih pedagoških škola iz različitih europskih zemalja. Tijekom 19. i 20. st. odvija se pokret alternativnih pedagogija, tkzv. reforma pedagogije, čije je zajedničko obilježje kritički odnos prema tradicionalnom odgojno obrazovnom procesu.

Među glavnim predstavnicima ovog pokreta u Europi, uz inicijatora J. A. Komensky, posebno mjesto zauzima dr. Maria Montessori. U središtu njene pedagogije nalazi se DIJETE, a glavna pedagoška načela su PROMATRANJE djeteta, te INDIVIDUALAN pristup svakom djetetu ponaosob. Stoga Maria Montessori „gradi“ DJEČJU KUĆU, funkcionalan i ugodan prostor u kojem djeca rade i uče. Montessori 1907. god. otvara prvu „Dječju kuću“ u Italiji.

Montessori pedagogija i njena metoda odgoja i obrazovanja utječu na razvoj pedagoške ideje u Hrvatskoj. Njene radove proučavali su čuveni hrvatski pedagozi (Lj. Kraičić, 1912.; D. Trstenjak, 1916.; J. Demarin, 1929.) koji nam prenose prve spoznaje o Montessori pedagogiji.

Prvu Montessori ustanovu u Hrvatskoj otvorila je 1934. god. u Zagrebu grofica Dédée Vranyczany koja je pohađala edukaciju Montessori pedagogije u Londonu 1933.god.

Isto tako je poznato da je Vera Stein-Erlich, pedagoginja, antropologinja, psihologinja i sociologinja radila po Montessori metodi, te izdala knjigu 1934. god. pod nazivom „Metoda Montessori u školi“, koja čini cjelinu s još tri njezine knjige (izdavač: Minerva / Zagreb).

Valja reći i da su odgojiteljice zabavišta u Veloj Luci na otoku Korčuli, sestre dominikanke, s. Terezija Vidaković i s. Paula Grandov proučavale Montessori pedagogiju i primjenjivale je 1935/36. – 1941. u svom pedagoškom radu s djecom predškolske dobi.

Pojavom političkih promjena u našoj zemlji nakon Drugog svjetskog rata prevladavao je socijalistički pristup u odgoju i obrazovanju, dok primjene alternativnih pedagogija bivaju zabranjene.

Promjenama i uspostavom demokratske vlasti 90-ih godina u Republici Hrvatskoj stvorene su pretpostavke za razvoj djelatnosti koja sadržaj svoga rada ponajprije vidi u djetetu i njegovim razvojnim i prirodnim potrebama. Zaštita ljudskih prava podrazumijeva i pravo svakog djeteta na odgoj i obrazovanje. Osnovno načelo odgoja i obrazovanja, kako u svijetu tako i kod nas, je ideja pedagoškog pluralizma, primjerice , razvoj slobodne volje i odsustvo svake indoktrinacije. Ovakav svjetonazor prema odgoju i obrazovanju otvara vrata „novim“ pedagogijama u Republici Hrvatskoj.

Suvremeni trenutak razvoja Montessori pedagogije u Republici Hrvatskoj započinje 1991. godine otvaranjem prve privatne „Dječje kuće“ u Splitu. Danas Montessori program provodi mnogo vrtića u Hrvatskoj, a 2003. je otvorena Osnovna Montessori škola Barunice Dédée Vraniczany.

Montessori pedagogija danas djeluje na temeljnom načelu emancipacije djeteta kao ličnosti. To se ostvaruje uvažavanjem njegovih potreba kao i vrednovanjem njegovih sposobnosti i napredovanja u sazrijevanju. Specijalno za potrebe djeteta valja pripremiti okolinu u kojoj ono boravi, pribore koji zadovoljavaju  pedagoška i didaktička načela što je Maria Montessori osmislila. Vrlo važnu ulogu imaju odgojitelji/ce koji promatraju i valoriziraju napredak koji djeca postižu u svom razvoju. Naročito se obraća pažnja djeci s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju.

Ovi standardi koje je Montessori sama postavila sačuvali su svoju aktualnost sve do danas. 

Literatura:
Heiland, Helmut: Maria Montessori, Rowohlt Monographie, rororo, 1992. god.
TPS/5: Leben, Lernen und Arbeiten in der Kita, Friedrich Verlag, 2009. god.
Zbornik radova, 28. i 29. rujna 2007., Vela Luka