Stručni skupovi u pripremi

Hrvatsko Montessori društvo u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje priprema održavanje dvaju stručnih skupova, i to:

1. Poticanje razvoja komunikacijskih kompetencija i vještina u trijadi:  profesionalac-roditelj-dijete

2. ADHD u djece predškolske dobi

Stručni skupovi su namijenjeni prvenstveno stručnim suradnicima u predškolskim ustanovama. Datumi, mjesta njihova održavanja i imena predavača bit će objavljeni u Katalogu stručnih skupova koji izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje, kao i na našim stranicama.