Godišnja skupština HMD-a, petak 27.11.2015. u 14,00 sati, DV Vrbik, Fausta Vrančića 9, Zagreb

Dnevni red:

  1. Izvješće o stručnom djelovanju HMD-a u izvještajnom razdoblju: studeni 2013.- studeni 2015. i vizija djelovanja HMD-a u idućem dvogodištu
  2. Izvješće o financijskom poslovanju
  3. Stanje članstva, stanje podmirivanja godišnje članarine, potrebne odluke
  4. Istek dvogodišnjega mandata predsjednici, članovima Predsjedništva i članovima Nadzornoga odbora i novi izbor svih
  5. Razno

U Velom Lošinju, 27. 10. 2015.

s. Hijacinta Hoblaj, predsjednica