DV Montessori dječja kuća, Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, OŠ Pojišan i Udruga Montessori pedagogije iz Splita organiziraju međunarodni skup koji će se održati u Splitu 25. i 26. svibnja 2018., pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje i Grada Splita.

Tema: Razvoj jezika i komunikacije iz perspektive roditelja s posebnim osvrtom na procese mentalizacije

Poziv na Skup, program i obrazac za prijavu: