Odgojna područja Montessori programa

U programu M. Montessori za djecu od 3-6 godina nalazimo pet odgojnih područja. To su:

 • 1. praktični život
 • 2. senzomotorika
 • 3. matematika
 • 4. jezik
 • 5. kozmički odgoj
 • 6. odgoj u vjeri: Kateheza Dobroga Pastira

Vježbe iz praktičnog života pomažu djetetu da se osamostali, da zna pomoći samo sebi, da ne ovisi o drugima (Pomozi mi da to učinim sam. M. Montessori). Također imaju važnu ulogu u razvijanju grube i fine motorike. Pribor iz područja praktičnog života sadrži predmete s kojima se dijete svakodnevno susreće.  Taj pribor je temelj za vježbe iz svih ostalih područja (senzomotorika, matematika, kozmički odgoj…).

Vježbe iz područja praktičnog života možemo podijeliti na:

 • 1. predvježbe kojima je cilj koordinacija i kontrola pokreta
 • 2. glavne vježbe kojima je cilj usvojiti radnje potrebne za vođenje brige za sebe, brige za okolinu, i vježbe kojima se usvaja uljudno ponašanje

Vježbe iz senzomotorike potiču dijete na korištenje i izoštravanje svih osjetila. Dijete, koristeći vlastita osjetila, istražuje i upoznaje okolinu koja ga okružuje, te upoznaje značenje, za njega, apstraktnih pojmova (npr. dugačko/kratko, glasno/tiho…..). To zovemo materijalizirana apstrakcija. U svakom priboru je izdvojena jedna osobina koju dijete uči (npr. debljina kod smeđih stepenica). Vježbe iz područja senzomotorike provode se s priborom za razvijanje vida, dodira, sluha, mirisa, okusa, osjeta težine, osjeta topline i stereognostičkog osjeta.

Vježbe iz matematike se neposredno nastavljaju na vježbe iz senzomotorike. Najvažnija osobina ovog pribora je konkretiziranje matematičkih pojmova i računskih operacija, te hod od konkretnog prema apstraktnom. Matematički pribor možemo podijeliti na četiri skupine:

 • 1. količina i simboli od 0 do 10
 • 2. uvođenje u dekadski sustav
 • 3. učenje prebrojavanja do 1000
 • 4. računske operacije u okviru dekadske kategorije jedinica (apstrahiranje matematičkih operacija)

Vježbe iz jezika uvode djecu u predčitačke vještine, prepoznavanje slova, glasova i jednostavne aktivnosti čitanja i pisanja. Većinu pribora odgojitelji izrađuju sami. Vježbe iz jezika možemo podijeliti na

 • 1. uvod u jezik – govorenje
 • 2. uvod u područje pisanja
 • 3. uvod u područje čitanja

Vježbe iz kozmičkog odgoja obuhvaćaju bogatstvo sadržaja. Djeca upoznaju zemljopis, kulturu, povijest, umjetnost, znanost.

Odgoj u vjeri: Kataheza Dobroga Pastira

Nataša Tkalec