Tema: „Jačanje kompetencija roditelja u odgojno – obrazovnim procesima djece s posebnim potrebama – JAČAJMO ZAJEDNO“

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja - stojimo Vam na raspolaganju.