Stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika iz područja Montessori pedagogije za rad s djecom od 0-3. god života

Poštovani!

Prva generacija polaznika stručnog usavršavanja iz područja Montessori pedagogije za rad s djecom od 0-3. godine života završava sa programom u veljači 2015.

Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u novi ciklus.

Marija Montessori imala je za cilj “razvoj kompletnog ljudskog bića, usmjerenog na okruženje i prilagoðeno svom vremenu, prostoru i kulturi“.

Polaznici se upoznaju sa Montessori metodom za rad s djecom u dobi do 3. godine života gdje se isprepliće sloboda sa odgovornosti, aktivna uloga djeteta u učenju te važna uloga djetetovog okruženja.

Program rada stručno razvojnog centra u DV Vrbik, Zagreb, ostvarivati će se kroz seminare, radionice, predavanja, hospitacije i konzultacije. Polaznici stručnog usavršavanja su odgojitelji i stručni suradnici predškolskih ustanova.

Stručno usavršavanje biti će organizirano prema programu u privitku.

Molim Vas, ukoliko ste zainteresirani, ispunite registracijski list.

Cijena po modulu s izdavanjem potvrdnica: 800,00 kn

Rok za prijavu: do popunjenja mjesta.

Tel.: 01/6199-540, faks: 01/6198-686