DV Montessori dječja kuća organizira stručni skup koji će se održati 13.i 14. lipnja 2014. u Splitu