DV Montessori dječja kuća iz Splita poziva sve zainteresirane na otvaranje Stručno razvojnog centra po pedagogiji M. Montessori