26. i 27. listopada 2012. održan je stručni skup pod nazivom