Vježbe iz senzomotorike potiču dijete na korištenje i izoštravanje svih osjetila. Dijete, koristeći vlastita osjetila, istražuje i upoznaje okolinu koja ga okružuje, te upoznaje značenje, za njega, apstraktnih pojmova (npr. dugačko/kratko, glasno/tiho…..). To zovemo materijalizirana apstrakcija. U svakom priboru je izdvojena jedna osobina koju dijete uči (npr. debljina kod smeđih stepenica). Vježbe iz područja senzomotorike provode se s priborom za razvijanje vida, dodira, sluha, mirisa, okusa, osjeta težine, osjeta topline i stereognostičkog osjeta.