Vježbe iz matematike se neposredno nastavljaju na vježbe iz senzomotorike. Najvažnija osobina ovog pribora je konkretiziranje matematičkih pojmova i računskih operacija, te hod od konkretnog prema apstraktnom. Matematički pribor možemo podijeliti na četiri skupine:

  • 1. količina i simboli od 0 do 10
  • 2. uvođenje u dekadski sustav
  • 3. učenje prebrojavanja do 1000
  • 4. računske operacije u okviru dekadske kategorije jedinica (apstrahiranje matematičkih operacija)